AVG

Dataverwerkingsbeleid

Versie 1.0 4/6/2021

Health for Future België verzamelt, registreert en bewaart bepaalde persoonlijke gegevens geleid door een ethische visie op gegevensverwerking. Het collectief respecteert hierbij de General Data Protection Regulations (GDPR)-wetgeving van de Europese Unie.

Deze verklaring betreffende gegevensverwerking slaat op alle persoonlijke gegevens verzameld door Health for Future België.

Behandeling en doelen van gegevensverwerking

1) Bepaalde persoonlijke gegevens worden verwerkt om te voldoen aan wetgeving. Dit betreft persoonlijke gegevens van leden van de organisatie die in het ledenregister opgenomen worden.

2) Bepaalde persoonlijke gegevens worden verwerkt in het kader van een overeenkomst tussen enerzijds Health for Future België en anderzijds andere personen die zich op de diensten van Health for Future België beroepen.  

3) Bepaalde persoonlijke gegevens van leden van Health for Future België worden verwerkt om de leden beter te leren kennen en beter met hen te kunnen communiceren. Dit betreft informatie die optioneel door leden wordt opgegeven.

4) Bepaalde persoonlijke gegevens van personen buiten Health for Future België worden verwerkt om hen op regelmatige basis te informeren door nieuwsbrieven. Dit betreft met name hun e-mailadres.

5) Cookies: onze website www.healthforfuture.be verzamelt slechts één type cookies. Dit zijn enkel cookies die worden aangemaakt wanneer een beheerder op zijn account inlogt en is onontbeerlijk om aangemeld te blijven. Deze cookie is dus noodzakelijk om de website te kunnen beheren. Er worden geen andere cookies aangemaakt door onze website. 

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met "natuurlijke of rechtspersonen" buiten Health for Future Belgium, tenzij de betrokkene hiervoor zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Toestemming

Expliciete toestemming wordt gevraagd voor alle gegevens die worden verwerkt, op het moment dat zij worden verzameld. Dit betekent dat gegevens niet kunnen worden verzameld zonder het akkoord van betreffende persoon voor het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd.

Bijvoorbeeld: een e-mailadres verzameld voor de nieuwsbrief kan slechts worden gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief. Dit vereist een expliciete toestemming van de betrokken persoon voor dit doel.

Elkeen kan  vragen zijn persoonlijke gegevens in te kijken, te corrigeren, te wijzigen en te verwijderen uit de database van Health for Future België door contact op te nemen met contact@healthforfuture.be. Elke vraag, opmerking of klacht kan ook worden gericht aan dit e-mailadres. Elke klacht kan ook worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

We brengen in herinnering dat voor bovenvermelde finaliteiten 1) en 2) een expliciete toestemming legaal niet vereist is. Health for Future België vraagt deze echter toch. Bij weigering van verzameling van verwerking van gegevens met het oog op deze finaliteiten, of indien verwijdering van deze gegevens wordt gevraagd, kan dit ervoor zorgen dat het lidmaatschap wordt ingetrokken (finaliteit 1) of een  het contract met de betreffende persoon wordt verbroken (finaliteit 2).

Opslag en bescherming

De door Health for Future België verwerkte gegevens worden online opgeslagen en beschermd door de diensten van LWS.fr. Ze kunnen tijdelijk worden opgeslagen  op de privécomputers van beheerders van Health for Future België, met het oog op hun verwerking.

Deze gegevens zijn toegankelijk voor de initiële beheerders van de beweging (tijdelijk gedurende haar opstart) en nadien voor de leden gekozen door de ledenvergadering (na de oprichting ervan) van de beweging Health for Future België, mits zij geïnformeerd zijn over en opgeleid zijn in het respecteren van het huidige gegevensverwerkingsbeleid.

Evolutie van de huidige verklaring

De huidige verklaring over gegevensverwerking kan in de toekomst gewijzigd worden.

Desgevallend worden alle personen van wie Health for Future België gegevens verwerkt, geïnformeerd via e-mail op het e-mailadres dat deze personen hebben bezorgd. Een verstaanbare uitleg zal gegeven worden over elke specifieke wijziging.